Suomen tiede- ja kulttuuriaineistot yhteen kokoava Finna.fi-hakupalvelu tarjoaa nyt uusia mahdollisuuksia oppimiseen.

Finna.fi:n miljoonien aarteiden valikoimaan ovat tulleet mukaan avoimet oppimateriaalit. Niiden avulla kuka tahansa voi lisätä osaamistaan esimerkiksi tekoälystä, työelämän kehittämisestä tai kartuttaa kielitaitoaan.

Oppimateriaalit ovat vapaasti käytettävissä. Niitä voi hyödyntää oman osaamisen kehittämisessä, opiskelujen parissa tai opettajan työssä. Suurta osaa materiaaleista on mahdollista muokata omaan tarpeeseen.

– Pedagogisesti tuotetun tiedon saatavuus ajasta ja paikasta riippumattomasti on entistä tärkeämpää, kun ihmiset kehittävät omaa osaamistaan. Avoimet oppimateriaalit palvelevat kaikkia tiedonjanoisia ja jatkuvan oppimisen tarpeita, kertoo erityisasiantuntija Tomi Kytölä opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Oppimateriaaleja tuottavat yksittäiset opettajat sekä hankkeet, jotka rahoitetaan julkisista varoista. Materiaalit kerätään Finnaan alati täydentyvästä Avointen oppimateriaalien kirjastosta, joka on niiden jakamisen ja tallentamisen palvelu.

Hakeminen on helppoa

Oppimateriaaleja voi hakea Finnassa kahdella tavalla. Niitä voi selata omalla välilehdellään (https://finna.fi/oppimateriaalit), jossa käytössä ovat monipuoliset rajausominaisuudet. Hakua voi kohdistaa kaikkien koulutusasteiden ja oppiaineiden, tutkintojen tai tieteenalojen mukaan.

Oppimateriaalit löytyvät myös etusivun haulla, jonka kautta saa samalla kertaa nähtävilleen kaiken Finna.fi:n tarjonnan.

Finna on yhä kattavampi oppimisen palvelu

Hakupalveluna Finna sisältää runsain mitoin materiaalia oppimiseen ja opetukseen.

Palvelun kautta voi tutkia korkeakoulujen opinnäytteitä ja verkosta saatavia tiedeartikkeleita. Haun avulla voi löytää myös paljon historiallista materiaalia: videoita, vapaasti käytettäviä valokuvia ja karttoja. Kirjallisuudesta kiinnostuneet voivat yhdellä kertaa tarkistaa kirjojen saatavuuden eri kirjastoissa.

Entuudestaan opettajien käytössä on Finna Luokkahuone -palvelu, joka on suunnattu peruskouluille ja lukioille. Luokkahuoneen aineistopaketit perustuvat museoiden ja arkistojen valikoimaan ja opettajien luomiin pedagogisiin tehtäviin.

Finnan rajapintoja hyödyntämällä oppimateriaalit sekä muut aineistot ovat otettavissa käyttöön myös oppimisen erilaisissa palveluissa, kuten oppimisalustoissa.

Kokeile uutta oppimateriaalien hakua.

Mikä Finna.fi on?

– Koti Suomen tiede- ja kulttuuriaineistoille.
– Kattava oppimisen palvelu.
– Avattu vuonna 2014.
– Kehittäjänä Kansalliskirjasto yhdessä 400 kotimaisen toimijan kanssa.
– 16,5 miljoonaa aineistoa, joista 2,1 miljoonaa saatavilla suoraan verkossa.
– Valtakunnallisen Finna.fi-hakupalvelun lisäksi käytössä on 85 arkiston, kirjaston ja museon omaa hakupalvelua.
– Rahoitus opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto, erkki.tolonen(at)helsinki.fi, puh. 029 414 4588
erityisasiantuntija Tomi Kytölä, opetus- ja kulttuuriministeriö, tomi.kytola(at)minedu.fi, puh. 0295 330 293

Artikkelin kuva: Paavo Pykäläinen.

 

Tags: , , ,