Avustus on tarkoitettu kansallisten digitaalisen kulttuuriperinnön infrastruktuurien tukemiseen, yleisten kirjastojen yhteisiin palveluihin sekä museoiden yleisösuhdetta kehittäviin palveluihin ja museoiden tietovarantojen käytettävyyttä ja yhteentoimivuutta parantaviin hankkeisiin.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Hakuaika alkaa 15.9.2020 ja päättyy 15.10.2020 kello 16.15.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä enintään 3 290 000 euroa. Päätökset pyritään tekemään marraskuussa 2020. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti.

Myönnetyt avustukset ovat käytettävissä enintään myöntämistä seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka. Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja Valtionavustuslaki (688/2001).

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu

Erityisavustus on tarkoitettu:

A)

  • kansallisesti merkittäviin digitaalisen kulttuuriperinnön infrastruktuureihin ja kehittämistehtäviin (Finna, Kulttuuriperintö-PAS).
  • yleisten kirjastojen aineistojen kuvailu- ja standardointityöhön ja sen kehittämiseen, verkkoaineiston hankintaan (FinElib), kansallisten tietokantojen tarjontaan, julkaisuarkistojen käyttöön asettamiseen sekä Finna- ja Melinda-palvelujen kehittämiseen yleisten kirjastojen tarpeisiin.

B)

  • museoiden yleisösuhdetta kehittäviin palveluihin sekä museoiden tietovarantojen käytettävyyttä ja yhteentoimivuutta parantaviin hankkeisiin
  • Kohdan B avustuksilla tuetaan Museopoliittisen ohjelman digitalisaatiota koskevan kehittämisalueen toimenpiteiden toteuttamista. Avustuksia ei myönnetä kokoelmahallintajärjestelmän hankintaan.

Kohdan B avustuksiin voidaan käyttää enintään 450 000 euroa.

Lisätietoja
https://minedu.fi/-/digitaalisen-kulttuuriperinnon-saatavuus-ja-sailyttaminen
kulttuuriasiainneuvos Tapani Sainio, opetus- ja kulttuuriministeriö, tapani.sainio(at)minedu.fi

 

Tags: , , , , , , , , , , ,