Kymmenen perusperiaatteen ympärille koottu laaja ohjeistus kulttuuriperinnön 3D-digitoinnista on julkaistu EU-komission verkkosivuilla. Ohjeistusta on ollut tekemässä ja kommentoimassa laaja joukko kansainvälisiä 3D-digitoinnin asiantuntijoita, ja se tarjoaa erinomaisen pohjan mahdollisille yksityiskohtaisille toimintaohjeille. Tämä auttaa sekä jo 3D-tekniikkaa hyödyntäviä että kaikkia, jotka suunnittelevat sen käyttöönottoa kokoelma- tai muussa kulttuuriperintötyössä.

Kuvakaappaus artikkelin perusperiaatteista, jotka esitellään ohjeistuksessa tarkemmin:

Kuvakaappaus EU-komisiion sivun esittelemistä perusperiaatteista.

Perusperiaatteiden laajempi esittely sekä lähteet komission sivulla:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/basic-principles-and-tips-3d-digitisation-cultural-heritage

 

Tags: , , , , ,