Kuvassa Suomeen lukuisia rakennuksia suunnitelleen arkkitehdin Carl Ludvig Engelin piirtämä suunnitelma Pietarin teatteriksi. Carl Ludvig Engel, Åkerfeldtin kokoelma, Museovirasto. 1815–1816.

Museovirastossa on laajat ja kattavat Suomea ja muuta maailmaa koskevat kulttuuriperintöaineistot ja sen tehtävänä on muun muassa huolehtia näiden kulttuuriperintötietojen tallentamisesta, ja säilyttämisestä. Kulttuuriperintöaineistoja ovat esimerkiksi historialliset valokuvat, kartat, piirustukset, historiallisen ajan esineistö. Näiden aineistojen säilyttäminen on aloitettu kansallisessa kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytyspalvelussa.

Lue lisää:  http://www.digitalpreservation.fi/2020-ainutlaatuinen-kulttuuriperinto-sailytykseen

 

Tags: , ,