Euroopan komissio kaipaa näkemyksiäsi digitalisoinnin merkityksestä ja tukemisesta kulttuuriperintöalalla. Kyselyn tuloksia hyödynnetään uusien suositusten, rahoituksen ja painopisteiden suunnittelussa.

Komissio toteaa, että kulttuuriperinnön korkealaatuinen digitointi tarjoaa merkittävää tukea eurooppalaisen kulttuuriomaisuuden säilyttämiselle, kunnostamiselle ja edistämiselle. Verkkoon digitoitu kulttuuriperintö on arvokasta esimerkiksi koulutukselle, tutkimukselle ja harrastajille, minkä lisäksi se tuo näkyvyyttä Euroopan kulttuuriselle monimuotoisuudelle.

Edellinen suositus kulttuuriaineiston digitoinnista ja verkkosaatavuudesta on vuodelta 2011. Uudella suosituksella halutaan vastata kulttuuriperintöalan tarpeisiin ja haasteisiin jatkuvien teknologisten edistysaskeleiden aikakaudella. Myös koronaepidemia on johtanut alalla uusii toimintatapoihin, mikä entisestään lisää kartoituksen tärkeyttä.

Kyselyyn toivotaan vastauksia mm. jäsenvaltioiden viranomaisilta, kansallisilta ja alueellisilta kulttuuriperintötoimijoilta, korkeakouluilta ja yrityksiltä.

Jokainen ääni on tärkeä, joten vastaathan kyselyyn 14.9.2020 mennessä. Vastaaminen edellyttää oman tilin luomista.

Vastaa kyselyyn 

Lisätietoa kyselystä 

 

Tags: , , , , , ,