Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustuksia museokokoelmien digitointiin ja julkaisuun Finna- ja Europeana-palveluissa sekä kokoelmahallintajärjestelmien rajapintatyöhön Finna-palveluun liittymiseksi. Avustusta myönnettiin 17 hakijalle yhteensä 525 000 euroa. Haettujen avustusten yhteissumma oli 1 907 000 euroa.

Avustuksilla saadaan digitoitua ja julkaistua uusia aineistoja sekä Kansalliskirjaston ylläpitämässä Finna-palvelussa että eurooppalaisen kulttuuriperinnön yhteisessä Europeana-palvelussa. Sisältöjen käytettävyyden edistämiseksi niiden käyttöoikeudet ilmaistaan Creative Commons -lisensseillä tai RightsStatements-käyttöoikeuskuvauksilla.

Suurimmat avustukset myönnettiin Jyväskylän kaupungille Keski-Suomen alueella toimivien museoiden taidekokoelmatietojen julkaisemiseen, Rautatiemuseon säätiölle matkustamisen muutoksesta kertovien aineistojen julkaisemiseen sekä Espoon kaupungille Espoon rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvien sisältöjen digitointiin ja julkaisemiseen. Lisäksi Museovirastolle asetettiin käyttöön määräraha kulttuuriperintöaineistojen massadigitointiin.

Digitointiavustukset olivat osa laajempaa hakua. Merkittävin osa avustuksista myönnettiin CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy:lle ja Kansalliskirjastolle Digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuuden palveluiden Finnan ja Kulttuuriperintö-PAS-palvelun kehittämiseen sekä yhteisten palveluiden ja järjestelmien tuottamiseen ja kehittämiseen yleisille kirjastoille. Yhteensä määräraha oli 1 950 000 euroa.

Lisätietoja avustuksesta sekä myönnetyt avustukset 2019

Lisätietoja
kulttuuriasiainneuvos Tapani Sainio, OKM
puh. 02953 30336

 

Tags: , , , , , , , , , , ,