Digitalisaatio Euroopassa – mistä on kyse?

Kuulemisen tarkoituksena on kerätä sidosryhmien näkemyksiä tulevan EU:n Digitaalinen Eurooppa -ohjelman alkuvaiheen tärkeimmistä aihealueista, tekijöistä ja painopisteistä. Kuulemisen odotetaan kiinnostavan mm. viranomaisia ja kansalaisia, jotka tuntevat olevansa mukana digitalisaatiossa.

Komissio ehdotti Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa osana seuraavaa rahoituskehystä 2021-2027. Ohjelman tavoitteena on vastata Eurooppaan kohdistuviin haasteisiin, joita maailmanlaajuisen kilpailun lisääntyminen Euroopalle aiheuttaa. Globaalit toimijat ovat investoineet julkista pääomaa parantaakseen kilpailukykyään, nykyaikaistaakseen julkista sektoriaan ja suojellakseen yhteiskuntaansa ja talouttaan. EU on investoinut kilpailevia alueitaan hitaammin uusimpien tekniikoiden ja maailmanlaajuisten infrastruktuurien käyttöönottoon.

Ohjelman konkreettisena tavoitteena on vahvistaa Euroopan valmiuksia strategisesti merkittävillä aloilla, kuten suurteholaskennassa, tekoälyssä ja kyberturvallisuudessa, ja varmistaa, että niillä edistetään taloutta, vastataan yhteiskunnallisiin haasteisiin ja kansalaisten tarpeisiin. Komissio aikoo saavuttaa tämän korjaamalla investointien hajanaisuuden, poistamalla edistyneen digitaalisen osaamisen puutteet ja puuttumalla innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen hitaaseen käyttöönottoon julkishallinnoissa ja pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yritykset).

Koska Digitaalinen Eurooppa -ohjelmalla tuetaan talouksien ja yhteiskuntien digitalisaatiota, monet eri edunsaajat voivat saada hyötyä siitä. Julkisten palvelujen digitalisaation ja nykyaikaistamisen ansiosta kansalaiset saavat entistä käyttäjäkeskeisempiä palveluja muun muassa terveydenhoidon, liikkuvuuden ja hallinnon aloilla. Julkishallinnot puolestaan hyötyvät palveluiden tarjoamisen tehostamisesta ja siitä, että niiden avulla voidaan vastata entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin.

Kyselyyn pääsee tältä sivulta, kieleksi voi valita suomen. Vastaukset toivotaan 25. lokakuuta mennessä.
Komission ehdotukseen Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaksi voi tutustua täällä.
Digitaalinen Eurooppa -ohjelman vuosien 2021-2022 suuntaviivojen luonnokset ovat täällä, pdf.
Lisätietoja myös tällä sivulla.

 

Tags: ,