Kyseessä on haku erityisavustuksia varten, joilla tuetaan kansallisia digitaalisen kulttuuriperinnön infrastruktuureja, yleisten kirjastojen yhteisiä palveluita, museoiden kokoelmahallintajärjestelmien rajapintatyötä Finna-palveluun liittymiseksi sekä museokokoelmien digitointa ja julkaisemista Finna- ja Europeana-palveluissa.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Hakuaika alkaa 27.8.2019  ja päättyy 1.10.2019 kello 16.15.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä enintään 3 240 000 euroa. Päätökset pyritään tekemään marraskuussa 2019. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti.

Myönnetyt avustukset ovat käytettävissä enintään myöntämistä seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka. Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja Valtionavustuslaki (688/2001).

Erityisavustus on tarkoitettu:

A)

  • kansallisesti merkittäviin digitaalisen kulttuuriperinnön infrastruktuureihin ja kehittämistehtäviin (Finna, Kulttuuriperintö-PAS).
  • yleisten kirjastojen aineistojen kuvailu- ja standardointityöhön ja sen kehittämiseen, verkkoaineiston hankintaan (FinElib), kansallisten tietokantojen tarjontaan, julkaisuarkistojen käyttöön asettamiseen sekä Finna- ja Melinda-palvelujen kehittämiseen yleisten kirjastojen tarpeisiin.

B)

  • museoiden kokoelmahallintajärjestelmien rajapintojen toteuttamiseen Finna-palveluun liittymiseksi.
  • museokokoelmien digitointiin ja julkaisemiseen Finna- ja Europeana-palveluissa. Sisältöjen käyttöoikeudet on ilmaistava Creative Commons -lisensseillä tai RightsStatements–käyttöoikeuskuvauksilla.

Kohdan B avustuksiin voidaan käyttää enintään 500 000 euroa.

 

Hakuaika alkaa 27.8.2019 ja päättyy 1.10.2019 kello 16.15.

Lisätietoja: https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/digitaalisen-kulttuuriperinnon-saatavuus-ja-sailyttaminen

 

Tags: , , , , , , , , , , ,