9. huhtikuuta vietettiin Digital Daytä ja tuolloin 24 Euroopan maata allekirjoitti julkilausuman kulttuuriperinnön digitoinnin edistämisestä.

Rajat ylittävää yhteistyötä tiivistetään, jotta ​​digitaaliteknologioita voitaisiin paremmin hyödyntää Euroopan kulttuuriperintöön kohdistuvien riskien torjumisessa, kulttuuriperintöaineiston käytön ja näkyvyyden lisäämisessä, kansalaisten sitoutumisen parantamisessa ja muiden alojen heijastusvaikutusten tukemisessa.

Julistuksessa linjataan toiminnan peruspilareiksi:

• Yleiseurooppalainen aloite kulttuuriperintöaineiston, muistomerkkien ja historiallisten kohteiden 3D-digitoimiseksi
• Digitoitujen kulttuurivarantojen uudelleenkäyttö
• Edistetään monialaista ja rajat ylittävää yhteistyötä ja valmiuksien kehittämistä digitoidun kulttuuriperinnön alalla.

Euroopan rikas kulttuuriperintö on osa yhteistä menneisyyttämme, mikä herättää jaetun historian ja yhteisen identiteetin kokemuksen meissä kaikissa. Digitalisaatiolla voi olla keskeinen rooli kulttuurielämysten, tietämyksen muodostumisen, säilyttämisen sekä kulttuuriperinnön käytön ja uudelleenkäytön mahdollistamisessa yli rajojen. Lisäksi digitoidut kulttuurikohteet avaavat mahdollisuuden laajempiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin hyötyihin matkailussa, koulutuksessa ja luovilla aloilla.

Viime vuosikymmenen aikana jäsenvaltiot ovat aktiivisesti tukeneet kulttuuriperinnön digitointia ja digitaalista säilyttämistä, ja tarjonneet sisältöä opiskeluun, käyttöön ja uudelleenkäyttöön. Euroopan kulttuuriperinnön digitaalinen alusta Europeana [https://www.europeana.eu/portal/en] tarjoaa esimerkiksi yli 50 miljoonaa digitoitua aineistoa tuhansista kulttuurilaitoksista koko Euroopassa. Euroopan kulttuuriperinnön teemavuosi 2018 pohjusti myös yhteistyön lisääntymistä tuomalla kaikki jäsenvaltiot ja sidosryhmät yhteen Euroopan rikkaan kulttuuriperinnön ympärille ja edisti en näkyvyyttä.

Lisätietoa

 

Tags: , , , , ,