CultureLabs workshop Barcelonassa 2018. Kuva: Platoniq (CC-BY-SA 4.0).

CultureLabs-hanke edistää osallisuutta, digitaalisia ratkaisuja ja sosiaalista innovaatiota kulttuuriperintötyössä

CultureLabs on EU:n Horizon 2020 -rahoituksella toteutettava kolmivuotinen hanke, jossa on mukana yhdeksän organisaatiota kuudesta Euroopan maasta. Museovirastossa hankkeen toteutuksesta vastaavat Museoviraston Kuvakokoelmat ja Museoalan kehittämisen yksikkö.

Hankkeessa kehitetään innovatiivisia menetelmiä ja digitaalisia ratkaisuja sekä työkaluja osallistavaan kulttuuriperintötyöhön. Hankkeessa tuotettava kaikille avoin CultureLabs-verkkoalusta tarjoaa monipuolisia materiaaleja ja tukea osallistavien ja yhteistyöhön perustuvien hankkeiden toteuttamiseen. Tavoitteena on edistää erilaisia kulttuuriperintötyön yhteistyömuotoja ja sosiaalista innovatiivisuutta.

Yhteys kulttuuriperintöön edistää sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunnetta ja hyvinvointia. CultureLabs-hankkeen keskiössä on eri kulttuuritaustoista tulevien kulttuuriperintö, ja heidän näkökulmansa kulttuuriin ja historiaan. Hanke pyrkii tavoittamaan maahanmuuttajataustaisia ryhmiä, joiden kulttuuriperintö ei ole edustettuna alan instituutioiden työssä Euroopassa ja Suomessa sekä tarjoamaan heille kokemuksia sekä mahdollisuuden luoda uutta kulttuuriperintöaineistoja käyttäen.

Hanke toteutetaan yhteistyössä kulttuuriperintöalan, muiden sektorien ja alojen toimijoiden sekä maahanmuuttajaryhmien kanssa. Eri sidos- ja kohderyhmien parissa tehdään tarve- ja kokemuskartoituksia, jotka ohjaavat hankkeen aikana kehitettävien ja testattavien osallistavien menetelmien reseptien suunnittelua. Hankkeen keskeisiin toimintatapoihin kuuluvat yhteiskehittämis- eli co-creation-menetelmät, joita hyödynnetään erityisesti Suomessa, Italiassa ja Iso-Britanniassa toteutettavissa piloteissa. Hankkeen tulokset kootaan CultureLabs-verkkoalustalle.

Suomessa toteutettavasta pilotista vastaa Museoviraston Kuvakokoelmat. Pilotissa tullaan käyttämään laajasti olemassa olevia kuva-aineistoja, joiden lisäksi pilottiin osallistuvat tuottavat uutta kuva-aineistoa osaksi kansalliskokoelmia. Pilotissa tarkastellaan kulttuuriperinnön merkitystä sekä muutosta, ja pyritään sitä kautta lisäämään suomalaisten ja Suomessa asuvien eri kulttuuritaustaisten ryhmien tietoisuutta toistensa kulttuuriperinnöstä.

Hankkeen kesto: 1.4.2018 – 31.3.2021

Hankkeen osallistujat

  • Institute of Communication and Computer Systems of the National Technical University of Athens (Kreikka) – Johtava partneri
  • Museovirasto (Suomi)
  • Sheffield Hallam University (Iso-Britannia)
  • People’s History Museum (Iso-Britannia)
  • COOSS Marche ONLUS scpa (Italia)
  • European Forum for Migration Studies (Saksa)
  • Platoniq (Espanja)
  • Fondazione Sistema Toscana (Italia)
  • Singular Logic (Kreikka)

Lisätietoa
Ismo Malinen, ismo.malinen(at)museovirasto.fi
Pirjo Hamari, pirjo.hamari(at)museovirasto.fi
Inkamaija Iitiä, inkamaija.iitia(at)museovirasto.fi

Hankkeen verkkosivu: https://culture-labs.eu
Hankkeen Facebook-sivu: www.facebook.com/CultureLabsRecipes

 

Tags: , , , ,