Simeon Warner (Director of IT for Library Linked Data and Repository Architecture, Cornell University Library, USA) pitämässä Introduction to the International Image Interoperability Framework -esitystä 26.10.2017 Kirjastoverkkopäivillä. Kuva: Jyrki Ilva

Joulukuussa on tulossa kaksi mielenkiintoista IIIF-tapahtumaa:


Mikä IIIF?
Digitaaliset kuvat ovat keskeisessä asemassa kulttuuriperintöaineistojen (mm. valokuvat, kirjat, asiakirjat, kartat, taideteokset) jakamisessa verkon välityksellä. Kuvallisiin tietovarantoihin käsiksi pääseminen on olennaista tutkimukselle ja kulttuurisen tiedon välittämiselle. Kuitenkin suuri osa kuvallisesta kulttuuriperintöaineistosta on edelleen hankalasti saavutettavissa ja katsottavissa.

Yhä kasvava joukko kansainvälisiä kulttuuriperintöorganisaatioita on tarttunut haasteeseen kehittää yhteisöllisesti järjestelmärajat ylittävän teknisen ratkaisun kuvien jakamiseen.

IIIF:n (International Image Interoperability Framework) tavoitteena on:
  • Tarjota käyttäjille yhteneväinen ja rikas pääsy maailmanlaajuisesti kuvallisiin aineistoihin.
  • Määritellä yhteisiä sovellusrajapintoja, jotka tukevat kuvallisten tietovarantojen yhteentoimivuutta.
  • Kehittää, ylläpitää ja dokumentoida yhteisiä teknologioita, jotka tarjoavat huippuluokan käyttäjäkokemuksen kuvien katselussa, vertailussa, muokkaamisessa ja kommentoimisessa.
Tutustu IIIF:ään: https://iiif.io/
IIIF-tutoriaali Kirjastoverkkopäivillä 2017 (tallenne + kalvot ohjelmasivun lopussa): https://www.kiwi.fi/x/g5MBBQ

 

 

Tags: , , , , , ,