Rightsstatements.org on kansainvälinen konsortio, jonka sivustolla julkaistuilla käyttöoikeuskuvauksilla voidaan kertoa digitaalisten objektien tekijänoikeudellisesta ja uudelleenkäyttöä koskevasta tilanteesta. Käyttöoikeuskuvaukset on käännetty nyt myös suomeksi ja ruotsiksi ja julkaistu kommentointia varten.

RightsStatements.org sivustolla julkaistut 12 käyttöoikeuskuvausta on suunniteltu sekä ihmisten että koneiden (kuten hakukoneiden) käyttöön. Käyttöoikeuskuvaukset on tarkoitettu erityisesti kulttuuriperintöorganisaatioiden ja kulttuuriperinnön verkkopalveluiden tarpeisiin kertomaan käyttäjille digitaalisten objektien tekijänoikeudesta ja uudelleenkäytettävyydestä. Ne on otettu käyttöön esimerkiksi Europeana https://www.europeana.eu/portal/fi ja Digital Public Library of America https://dp.la/ -palveluissa.

Käyttöoikeuskuvaukset eivät kuitenkaan ole lisenssejä. Käyttöoikeuskuvauksia voidaan käyttää Creative Commons -lisenssien rinnalla, ja niitä suositellaan käytettäväksi silloin kun CC-lisenssejä tai Public Domain -merkintää ei voida käyttää.

 

Käyttöoikeuskuvausten käännökset ovat luettavissa ja kommentoitavissa osoitteissa https://docs.google.com/document/d/1qTEnStsN5Q8xYYfSKeI3Lu38gqW9SV148Y-mf_mlzvU/edit# (suomenkieliset kuvaukset) ja https://docs.google.com/document/d/1tQ3gxZaN_M6hypI2YZiGJB5gmWfde_9gLHeBy-cqGH4/edit#heading=h.qhubuptqincv (ruotsinkieliset kuvaukset). Kommentit tehdään suoraan dokumentteihin ja kommentointiaikaa on 10.10. saakka.

 

Tarkistusten jälkeen käyttöoikeuskuvaukset julkaistaan Rightsstatements.org-sivustolla, jonka jälkeen arkistot, kirjastot ja museot voivat ottaa ne käyttöön verkkopalveluissa, kokoelmahallintajärjestelmissä ja luettelointiohjeissa. Käyttöoikeuskuvausten käyttöönottoa ja valintaa Suomessa käsitellään arkistojen, kirjastojen ja museoiden sektorikohtaisissa kuvailun asiantuntijaryhmissä sekä KAM-kuvailuryhmässä (https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=85464271). Käyttöoikeuskuvauksia hyödynnetään tulevaisuudessa myös Finnassa haun tukena.

 

Käyttöoikeuskuvaukset käännettiin suomeksi ja ruotsiksi Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen Oikeuksien hallintaan liittyvät metatiedot -raportin suositusten pohjalta. Tekstien kääntämisestä ovat vastanneet käännöstoimisto IDE ja Valtioneuvoston kanslian käännöspalvelut. Juridisen ja kielellisen tarkistuksen on tehnyt HH Partners. Käännösprosessin on koordinoinut ja rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätiedot
ylitarkastaja Tapani Sainio, opetus- ja kulttuuriministeriö
tapani.sainio(at)minedu.fi, p. 02953 30336

 

Tags: , , , , ,