Avustus on tarkoitettu kansallisten digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuuden ja säilyttämisen infrastruktuurien tukemiseen, yleisten kirjastojen yhteisiin palveluihin sekä museoiden kulttuuriympäristötiedon kehittämiseen.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille.
Hakuaika alkaa 1.9.2022 ja päättyy 3.10.2022 kello 16.15.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä enintään 3 250 000 euroa. Päätökset pyritään tekemään marraskuussa 2022. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti.

Myönnetyt avustukset ovat käytettävissä enintään myöntämistä seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka. Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja Valtionavustuslaki (688/2001).

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu?

A)

  • Kansallisesti merkittäviin digitaalisen kulttuuriperinnön infrastruktuureihin ja kehittämistehtäviin (Finna, Kulttuuriperintö-PAS).
  • Yleisille kirjastoille suunnattuihin yhteisiin palveluihin kuten kuvailutietojen kehittämiseen ja tarjoamiseen, FinELib-palveluun, Finna- ja Melinda-palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen sekä mainittujen yleisten kirjastojen palveluihin liittyviin koulutuksiin ja tapahtumiin.

B)

  • Museoiden kulttuuriympäristötiedon kehittämiseen
  • Avustuksella tuetaan erityisesti alueellisten vastuumuseoiden ja muiden merkittäviä kulttuuriympäristön tietovarantoja hallinnoivien museoiden kulttuuriympäristötiedon kehittämistä. Tätä voi olla esimerkiksi tietosisällön täydentäminen tai laadun parantaminen, tiedon avaaminen, järjestelmävaihdosten edellyttämät migraatiot ja konversiot, sanastojen ja ontologioiden käyttöönotto sekä kansalais- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettujen rajapintojen toteuttaminen. Avustusta ei voi käyttää suoriin tietojärjestelmien hankinta- tai lisenssikustannuksiin. Museoiden avustuksiin on käytettävissä noin 400 000 euroa.

Avustuksen tavoite

Valtionavustuksella edistetään opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian vaikuttavuustavoitteita osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin sekä kulttuurin perusta ja jatkuvuus.

Tavoitteena on edistää kaikkien osallistumismahdollisuuksia kulttuuriin, kehittää digitaalisia kulttuuripalveluja, parantaa tiedon ja kulttuurin saatavuutta, edistää kirjasto- ja kulttuuriperintösisältöjen saatavuutta sekä kehittää digitaalisen kulttuuriperinnön pitkäaikaissäilytyspalveluja ja museoiden kulttuuriympäristötiedon yhteentoimivuutta.

Lisätietoja
Opetus-ja kulttuuriministeriön avustushakuilmoitus
Tapani Sainio, opetus- ja kulttuuriministeriö, tapani.sainio(at)gov.fi

 

Tags: , , , , , , , , , , ,