ISBN-keskuksen ylläpitämä kustantajarekisteri on uudistettu ja rekisteri on nyt tuotantokäytössä. Jatkossa rekisteriä kutsutaan Tunnisterekisteriksi.

Suomen kansallinen ISBN-keskus vastaa ISBN- ja ISMN-tunnusten jakelusta Suomessa. Keskus ylläpitää kansallista kustantajarekisteriä ja välittää tietoja suomalaisista kustantajista kansalliseen ja kansainväliseen käyttöön.

Suomen kansallinen ISSN-keskus vastaa ISSN-tunnusten jakelusta Suomessa ja toimittaa ISSN-tunnuksen saaneiden julkaisujen tiedot kansainväliseen ISSN Portal -tietokantaan.

  • ISBN-tunnus identifioi kirjat
  • ISMN-tunnus identifioi nuottijulkaisut
  • ISSN-tunnus identifioi jatkuvasti ilmestyvät julkaisut

Kaikkien tunnisteiden jakelu on keskitetty Tunnistepalvelut-sivustolle https://tunnisteportaali.kansalliskirjasto.fi/

Tunnisteet metatiedon osana palvelevat koko julkaisualaa ja kirjastosektoria ja tukevat julkaisujen tunnistamista, käsittelyä ja löytyvyyttä. Tunnuksia käytetään mm. julkaisualan tilaus- ja jakelujärjestelmissä nopeuttamaan julkaisujen tunnistamista sekä kansainvälisissä että kansallisissa yhteisluetteloissa, bibliografioissa, kirjastojen lainausjärjestelmissä ja tiedonhauissa.

Lisätietoa

 

Tags: ,