Euroopan komissio on yhdistänyt voimansa EU-maiden kanssa käynnistääkseen kulttuuriperintöä tukevan yhteisen pilvipalvelun. Pilvipalvelulla pyritään edistämään yhteistyötä ja yhteistä kehittämistä kulttuurialan, luovien alojen ja teknologia-alan välillä.

Nyt sinulla on mahdollisuus osallistua 15. maaliskuuta tapahtumaan, jonka tavoitteena on muodostaa kulttuuriperintöammattilaisten yhteisö pilvipalvelun, Cloudin ympärille (the European Collaborative Cloud for Cultural Heritage) ja keskustella, miten se voi hyödyttää kulttuuriperintöorganisaatioita.

Horisontti Eurooppa -puiteohjelma taustalla

Pilvipalvelua kehitetään EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa (2021–2027). Ohjelmassa on ensimmäistä kertaa klusteri ”Kulttuuri, luovuus ja osallisuutta edistävä yhteiskunta”, jolla tuetaan Euroopan kulttuuriperinnön muuttamista vihreäksi ja digitaaliseksi. EU edistää innovointia ja luovuutta taidealalla sekä kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla eri ohjelmien kautta. Luova Eurooppa -ohjelmassa suunnitellaan ensimmäistä kertaa alakohtaista tukea kulttuuriperinnölle. Hankkeeseen on varattu 110 miljoonan euron määräraha, ja ehdotuspyynnöt on määrä käynnistää vuosina 2023 ja 2024.

Ilmoittaudu tapahtumaan tällä sivulla.
Huom! Kun ilmoittaudut, tietojen täyttämisen ja vahvistussähköpostiviestin jälkeen sivuille ei välttämättä pääse heti, mutta noin viiden minuutin jälkeen tietojaan pääsee täydentämään.

Lisätietoa

 

Tags: , , ,