Kuva: Anne Järvinen

 

Rightsstatements.org on kansainvälinen konsortio, jonka sivustolla julkaistuilla käyttöoikeuskuvauksilla voidaan kertoa digitaalisten objektien tekijänoikeudellisesta ja uudelleenkäyttöä koskevasta tilanteesta. Käyttöoikeuskuvaukset käännettiin suomeksi ja ruotsiksi alkusyksyllä ja niistä pyydettiin kommentteja.

Tarkistusten jälkeen suomenkieliset käyttöoikeuskuvaukset on nyt julkaistu sivustolla: https://rightsstatements.org/page/1.0/?language=fi.

Arkistot, kirjastot ja museot voivat ottaa ne käyttöön verkkopalveluissa, kokoelmahallintajärjestelmissä ja luettelointiohjeissa. Käyttöoikeuskuvausten käyttöönottoa ja valintaa Suomessa käsitellään arkistojen, kirjastojen ja museoiden sektorikohtaisissa kuvailun asiantuntijaryhmissä sekä KAM-kuvailuryhmässä. Ruotsinkielisiä versioita ei toistaiseksi julkaista, niiden käsittely on vielä kesken.

RightsStatements.org sivustolla julkaistut 12 käyttöoikeuskuvausta on suunniteltu sekä ihmisten että koneiden (kuten hakukoneiden) käyttöön. Käyttöoikeuskuvaukset on tarkoitettu erityisesti kulttuuriperintöorganisaatioiden ja kulttuuriperinnön verkkopalveluiden tarpeisiin kertomaan käyttäjille digitaalisten objektien tekijänoikeudesta ja uudelleenkäytettävyydestä. Ne on otettu käyttöön esimerkiksi Europeana ja Digital Public Library of America -palveluissa.

Käyttöoikeuskuvaukset eivät kuitenkaan ole lisenssejä. Käyttöoikeuskuvauksia voidaan käyttää Creative Commons -lisenssien rinnalla, ja niitä suositellaan käytettäväksi silloin kun CC-lisenssejä tai Public Domain -merkintää ei voida käyttää.


Käyttöoikeuskuvauksia hyödynnetään tulevaisuudessa myös Finnassa haun tukena

Kun suomennettuja Rightsstatements.org:in hallinnoimia käyttöoikeuksia ryhdytään käyttämään organisaatioiden kuvailussa, tullaan tätä myös tukemaan Finnassa. Niitä hyödynnetään tarpeen mukaan ja käyttäjäystävällisesti hakutoiminnoissa. Tämän lisäksi ne esitetään aineistokuvailujen yhteydessä ja niistä tullaan tarjoamaan myös linkki vastaaviin käyttöoikeusteksteihin Rightsstatements.org:in sivuille.


Lisätiedot
ylitarkastaja Tapani Sainio, opetus- ja kulttuuriministeriö
tapani.sainio(at)minedu.fi, p. 02953 30336

Lisätiedot Finnasta
kehittämispäällikkö Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto
[email protected], p. 050 576 2869

 

Tags: , , , , ,